nextpuzzle bistår den offentlige sektor og interesseorganisationer med skræddersyede løsninger af komplekse, strategiske transformationer. Vores rådgivning er designet til den konkrete opgave og baserer sig på vores mangeårige arbejde med at bidrage til udviklingen af politisk styrede organisationer.

Strategisk Analyse & Design

 • Strategieksekvering
 • Innovationsprocesser
 • Prioritering
 • Projekt-, program- og porteføljeetablering
 • Gevinster
 • Foranalyser & business cases
 • Organisering & governance
 • Modenhed
Læs om denne service

Styring & Ledelse

 • Professionalisering af projekter, programmer og porteføljer
 • Projekt-, program- og porteføljekontor (PMO)
 • Porteføljestyring
 • Review
 • Ledelsesprodukter
 • Ledelsessparring og coaching
 • Masterplan
Læs om denne service

Implementering & Forandringsledelse

 • Gevinstrealisering
 • Effekt- & resultatstyring
 • Varetagelse af projekt, program og porteføljeroller
 • Forandringsledelse

 

Læs om denne service

Sundheds-IT

 • Sundheds-IT-strategi
 • Udbud og anskaffelser
 • Implementering af store IT-systemer i sundhedssektoren
 • Hurtig etablering af mindre IT-systemer
 • Ledelse af sundheds-IT-drift 
 • Driftsoptimering
 • Tilbudsskrivning til private virksomheder
Læs om denne service