Evnen til at designe løsninger beror på en solid faglig ballast.

I nextpuzzle er vi nysgerrige og videbegærlige, når det kommer til den faglige udvikling. Vi involverer os dybt i det faglige grundlag, er med til at udvikle nye modeller for den offentlige sektor og bruger vores samlede viden til skræddersyet eksekvering af de konkrete opgaver.

Vi udvikler konstant
I nextpuzzle har vi bl.a. bidraget til flere store dagsordensættende bevægelser i den offentlige sektor. Således har vi stået fadder til den fællesstatslige it-projektmodel og den fællesstatslige programmodel. Vi har forestået større analyser forud for Finansministeriets lancering af deres økonomistyringsmodel og har i samarbejde med Odense Kommune etableret en model for organisering af den rehabiliterende forvaltning. Og vi oplever tit at blive inviteret, når der skal tænkes nyt i den offentlige sektor.

Vi eksekverer med målet for øje
Vi falder ikke på halen over nye modeller og ny viden men inddrager dem, når de giver mening og skaber den ønskede forandring. Det er kombinationen af faglig tyngde, nysgerrighed og videbegærlighed, der gør os i stand til at specialdesigne succesfulde strategiske transformationer.

Vi bygger på et stærkt grundlag
Vores kompetente konsulenter hører til branchens absolut bedst uddannede, og vi inviteres ofte til at levere faglige oplæg ved konferencer og branchespecifikke seminarer. Vi har mange forskellige mastergrader repræsenteret i vores team, og hvert år bygger vi videre på det faglige fundament med kurser og certificeringer.