nextpuzzle har samarbejdet med en lang række ambitiøse kunder overalt i den offentlige sektor og blandt interesseorganisationer. Her på siden findes en referenceliste over vores mange forskellige kunder.

Interesseorganisationer

Børnefonden
Danmarks Rederiforening
Diakonissestiftelsen
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
Landbrug & Fødevarer
Offentlige Ansattes Organisationer
Socialpædagogernes Landsforbund
Veterinærmedicinsk Industriforening

Kommune

Holstebro Kommune
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Københavns Kommune, Koncernservice
Københavns Kommune, Socialforvaltningens IT-afdeling
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF)
Odense Kommune
Odense Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen
Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen
Slagelse Kommune

Region

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland
Amgros I/S
CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Region Hovedstaden
Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden
CIMT - Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Danske Regioner
Frederiksberg Hospital
Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Nyt Nordsjællands Hospital
Region Hovedstaden
Region Sjælland
RSI - Regionernes Sundheds-IT
Sundhedsplatformen
Videncenter for Innovation og Forskning, Region Hovedstaden

Stat

Ankestyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
CITI, Center for IT Innovation, Københavns Universitet
Digitaliseringsstyrelsen
DMI – Dansk Meteorologisk Institut
Erhvervsstyrelsen
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Fødevareministeriet
Geodatastyrelsen
Health Sciences, Aarhus Universitet
Justitsministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kriminalforsorgen
Miljøministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Moderniseringsstyrelsen
Naturstyrelsen
NSI - National Sundheds-IT
Rigspolitiet
Rigspolitiets Koncern IT
RUC
SKAT
SSI – Statens Serum Institut
Statens IT
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Undervisningsministeriet
UNI-C

Øvrige

Directorate of Health, Island
DnB Nor Norge
Epitalet
European Resuscitation Council
Hejmdal Ungdomspsykiatrisk Klinik
HMN Naturgas I/S
Landspitali, Island
Lægernes Pensionskasse
Medcom
Metier
Novo Nordisk
Novo Nordisk Fonden
OPI-Lab
Rambøll
Siemens DK
Siemens NO
Southern and Eastern Norway Regional Health Authority
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Velfærdsministeriet, Island