nextpuzzles sparring og coaching designes fra forløb til forløb med henblik på at sikre den størst mulige effekt i forhold til håndtering af de ledelsesmæssige udfordringer.

Lægemiddelstyrelsen (nu en del af Sundhedsstyrelsen) stod over for organisatorisk implementering af et større it-system. Implementeringen resulterede i en besparelse up front på 60 årsværk ud fra en gevinstberegning, som forudsatte omlægning af processer og arbejdsgange. Ledelsen ønskede at spille en central rolle i projektet som ledere af den forandring, der ville følge med introduktionen af et nyt system og nye processer.

nextpuzzle bistod den samlede sektionsledergruppe med coaching og sparring gennem godt et år. Bistanden bestod i forberedelse og facilitering af i alt 30 coaching/sparringsmøder med op mod 30 sektionsledere fordelt på fem grupper. Deltagerne identificerede og prioriterede de ledelsesmæssige temaer, de ønskede at drøfte i forbindelse med organisatorisk implementering af det nye it-system, bl.a. temaer om hhv. motivation, arbejdstilrettelæggelse og forandringsledelse. Hvert tema blev drøftet med udgangspunkt i såvel nyeste teori på området som deltagernes praktiske erfaringer. Drøftelserne blev desuden på udvalgte områder suppleret med rollespil.

Bistanden resulterede i kompetenceudvikling af ledergruppen og medførte efterfølgende ønsker om personlig coaching fra flere af de deltagende sektionsledere.