Faglig inspiration og praktiske værktøjer

I npz academy tilbydes åbne faglige sessioner, som zoomer ind på de aktuelle temaer, der optager offentlige organisationer.

Som konsulenthus er vi hver dag i berøring med de udfordringer, muligheder og dilemmaer, som vores kunder i den offentlige sektor tumler med – og som de efterspørger praktisk viden om og greb til at håndtere.

npz academy beskæftiger sig derfor først og fremmest med praktiske løsninger. Det betyder at du som deltager, altid vil få konkrete værktøjer, redskaber eller analysemodeller med hjem, som du kan bruge i din egen organisation.

De faglige sessioner vil veksle mellem teori og praksis, fælles drøftelser og refleksioner – og inddrage praktiske cases.


Har I brug for en dags faglig fordybelse i jeres organisation?

Udover de åbne sessioner tilbyder nextpuzzle skræddersyede arrangementer for din organisation. Sammen med jer tilrettelægger vi programindholdet endeligt, så det matcher jeres behov. Kontakt os for dialog herom.