nextpuzzle blev etableret 8. august 2008 og har siden samarbejdet med en lang række ambitiøse kunder overalt i den offentlige sektor og blandt interesseorganisationer. Her på siden findes en referenceliste over vores mange forskellige kunder.

Interesseorganisationer

Børnefonden
Danmarks Rederiforening
Diakonissestiftelsen
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
Landbrug & Fødevarer
Offentlige Ansattes Organisationer
Socialpædagogernes Landsforbund

Kommune

Holstebro Kommune
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Københavns Kommune, Koncernservice
Københavns Kommune, Socialforvaltningens IT-afdeling
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF)
Odense Kommune
Odense Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen
Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen
Slagelse Kommune

Region

Amgros I/S
CIMT - Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Danske Regioner
Frederiksberg Hospital
Gentofte Hospital
Region Hovedstaden
Region Sjælland
RSI - Regionernes Sundheds-IT

Stat

Ankestyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
CITI, Center for IT Innovation, Københavns Universitet
Digitaliseringsstyrelsen
DMI – Dansk Meteorologisk Institut
Erhvervsstyrelsen
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Fødevareministeriet
Geodatastyrelsen
Justitsministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kriminalforsorgen
Miljøministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Moderniseringsstyrelsen
Naturstyrelsen
NSI - National Sundheds-IT
Rigspolitiet
Rigspolitiets Koncern IT
RUC
SKAT
Statens IT
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Undervisningsministeriet
UNI-C

Øvrige

DnB Nor Norge
HMN Naturgas I/S
Lægernes Pensionskasse
Novo Nordisk
Novo Nordisk Fonden