Selv forventede gevinster skal stadigvæk høstes. Vi viser hvordan.

Kunsten at balancere ledelse & lederskab

Gevinstrealisering
Får I gevinsterne i hus?

Gevinstrealiseringen i strategiske transformationer er ikke nogen selvfølge. Derfor hjælper vi ofte forandrings- og gevinstejere med at designe den forandringsorganisation, som kan sikre gevinstrealisering herunder også de tilhørende processer.

Samtidig bistår vi med udarbejdelse af en plan for selve opfølgningen på gevinstrealiseringen ift. business casens gevinster, herunder fastlæggelse af indikatorer samt design af proces og metode til måling og opfølgning.

 

Effekt- & resultatstyring
Hvad er effekten? Og står den mål med indsatsen?

Et styringsparadigme med fokus på de samfundsmæssige effekter af indsatserne er mange steder i den offentlige sektor et centralt element i det strategiske grundlag. Vores tilgang til design af effektmål og effektstyring baserer sig på bedste praksis, og vores metode lægger vægt på etablering af operationelle effektmål.

Målene understøttes af en klar forandringsteori, der angiver de forventede sammenhænge mellem indsats og effekt. Effektmålene understøttes af en målingsstrategi som angiver, hvordan organisationen skal måle og følge op på effekterne.

 

Varetagelse af roller i projekt, program og portefølje
Er der huller i rollebesætningen?

På samme måde som vi bistår ved etableringen af projekter, programmer og porteføljer, varetager vi også gerne helt konkrete roller i et projekt, program eller portefølje, fx som projektleder, i en kortere eller længere periode.

Når en konsulent fra nextpuzzle varetager en specifik rolle, sker det altid med målsætning om, at organisationen over tid bliver selvkørende. Af samme årsag vil videndeling være en fast og betydelig bestanddel af disse forløb.

 

Forandringsledelse
Modstand mod forandring?

Forandringsledelse er afgørende for en succesfuld strategisk transformation og handler om kommunikation, kompetenceudvikling, incitamentsstrukturer og balanceringen mellem leadership og management; lederskab og ledelse.

Vi hjælper løbende organisationer, der står over for en større transformationsproces, med håndtering af de ledelsesmæssige udfordringer og hjælper med at oversætte forandringen, så den bliver relevant og adopteret i hele organisationen.