Kontaktinformationer
+45 27 50 56 78

Lea er uddannet cand.soc. fra CBS og har særligt arbejdet med effektivisering og optimering i sundhedssektoren med fokus på processer, organisation, forandringsledelse og IT-understøttelse.

Lea har arbejdet indgående med projektetablering, projektledelse, implementering og styring samt analyser og afrapportering på tværs af en række offentlige og private aktører i sundhedssektoren og har derigennem et dybt kendskab til sundhedsvæsenets struktur og funktion.

Derudover har Lea tidligere arbejdet med etablering af offentlig-privat innovationssamarbejde i sundhedssektoren, herunder udarbejdelse af fondsansøgninger, design og gennemførsel af brugerdrevne innovationsprocesser til udvikling af innovative produkt- og serviceløsninger.

Lea er analytisk stærk og har stor erfaring fra arbejdet med komplekse projekter med mange interessenter og aktiviteter.

I fritiden er det familie og venner, der sammen med madoplevelser og rejser, fylder allermest.