Kontaktinformationer
+45 23 92 20 42

Jacob er cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har tilegnet sig indgående kendskab til den offentlige sektor og studiet af organisationer.

Jacob har været ansat i Socialstyrelsen og har her fået praktisk erfaring med projekthåndtering, implementering og gevinstrealisering. Jacob er stærk analytisk og har erfaring med både kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og analyse bl.a. fra sin ansættelse i FOAs analyseenhed, hvor han arbejdede med at udføre omfattende analyser af offentligt ansattes arbejdsforhold og med at formidle resultaterne heraf. Jacob har arbejdet med business cases og identifikation af gevinster i forskellige dele af den offentlige sektor.

Jacob har undervist i faget National Forvaltning ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og er tilknyttet som ekstern lektor i organisationsteori og offentlig forvaltning.

I fritiden fylder musik det meste for Jacob. Jacob synger i en barbershopkvartet og er involveret i en række andre projekter, hvor musikken er i fokus.