Kontaktinformationer
+45 50 57 64 51

Gabriella er bachelorstuderende i filosofi og erhvervsøkonomi på Copenhagen Business School med særlig interesse for sammenspillet mellem mennesker og organisationer. Med studiet får Gabriella taget kritisk hånd om det menneskelige aspekt, der udfordres i et konstant udviklende og komplekst samfund, også på et organisatorisk niveau, hvor der reflekteres over uomgængeligheden af strategiske transformationer og påvirkningen af disse i nutidens organisationer.

Gabriella har tidligere erfaring med betydningen af strategiske ændringer i organisationer, som ansat i Teaching & Learning afdelingen på Copenhagen Business School. Her har hun assisteret i den daglige drift af forskningsprojekter vedr. strukturelle tiltag i organisationens interne processer, og hvordan disse er med til at forbedre status quo. Herunder har Gabriella tilegnet sig analytiske kompetencer ved kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, samt evnen til at fortolke og formidle på disse.

I sin fritid holder Gabriella af at udforske og deltage i forskellige sociale- og kulturelle arrangementer såsom offentlig fællesspisning, læsekredse og som medlem i studiets festudvalg.