Kontaktinformationer
+ 45 60 60 31 89

Cecilies speciale er strategiske forandringer i den offentlige sektor. Cecilie har som konsulent bistået mange større offentlige organisationer med at gennemføre strategiske transformationer i såvel design- og analysefasen som i den konkrete styring af strategiske mål og vision mod realisering. Cecilie har deltaget i alle trinnene af en strategiproces fra formuleringen af den strategiske ambition til afdækning og analyse af den strategiske udgangssituation, herunder med særligt fokus på afdækning og analyse af interessenter og organisationskultur, samt i udmøntningen og styringen af organisationens strategiske initiativer, fx ved udarbejdelse af masterplan som styrings- og ledelsesgrundlag for transformationen. Endvidere har Cecilie fokus på kortlægning og optimering af offentlige organisationers processer med henblik på at forbedre opgaveløsningen og sikre entydigt ansvar og ejerskab.

Cecilie har derudover beskæftiget sig med projekt- og programstyring og har praktisk erfaring med digitalisering af den offentlige sektor gennem hendes tidligere ansættelse i Ministeriernes Projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen. Cecilie er desuden en dygtig formidler og har bl.a. udarbejdet kommunikation til beslutningstagere, organisationsanalyser, mv. Cecilies kommunikative kompetencer er suppleret med en tillægsuddannelse i journalistisk formidling.

I sin fritid bruger Cecilie tiden på at synge, spille klaver og vinterbade.