Kontaktinformationer
+45 27 10 12 34

Bjarne har mere end 35 års erfaring som konsulent og 17 års erfaring i sundhedssektoren. Han har specialiseret sig i sundheds-IT, herunder udbud, implementering samt drift og afvikling af systemer fra nationale løsninger til systemer på specifkke hospitalsafdelinger. Bjarne bringer beslutningstagere, brugere og leverandører i dialog om sundheds-IT-løsningers strategiske potentiale – lige fra den enkelte sygehusafdeling til nationalt niveau. Bjarne fungerer som rådgiver, ekspert, projektleder, coach, proceskonsulent og underviser. Han er kendt for grundighed, analytisk tilgang, energi og hans evner til at få ting til at ske.

Bjarne har erfaring som konsulent fra Epikon, Implement Consulting Group og Schou Management Konsulenter samt fra en årrække som selvstændig konsulent, og han har i de senere år udelukkende arbejdet i sundhedssektoren. Bjarne har arbejdet som konsulent for Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, sundhed.dk, MedCom, de fleste regioner, en række hospitaler og afdelinger, ligesom han har arbejdet som konsulent for interesseorganisationer som KL og Danske Regioner samt private leverandører som Siemens, KMD, Tieto, m.fl. Endvidere har han arbejdet som konsulent for kunder i resten af Norden, især Norge og på Island.

Fritiden bruges i selskab med venner, familie og kat.