ÆHFs ønske om at blive en rehabiliterende forvaltning blev understøttet af en styret programetablering og masterplanlægning understøttet af programgovernance.

Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) har en vision om at skabe nye løsninger til det næste velfærdssamfund med brugere og borgere i centrum. En helt central del af dette arbejde omfatter arbejdet med at mestre rehabiliteringsdisciplinen som organisation. I den forbindelse ønskede ÆHFs direktør at målrette og definere de mange udviklingsaktiviteter mod en vision om den rehabiliterende tilgang. nextpuzzle bistod med etablering af et program til at styre den samlede gennemgribende transformation samt med at reorganisere forvaltningen.

nextpuzzles rolle indebar først sparring med programdirektøren og programledere om programetablering herunder rådgivning om best practice ift. programledelse og programstyring. Herefter bistod nextpuzzle med programetableringen i form af opstart af et programkontor og design af en governancestruktur, som kunne understøtte effektiv beslutningstagen og sikre fremdrift i den lange og komplekse transformationsproces. Herefter faciliterede nextpuzzle en lang række workshops med henblik på at etablere et gevinstdiagram med angivelse af sammenhænge fra leverancer til resultater og gevinster. Som resultat af disse workshops blev manglende leverancer identificeret og grupperet i nye projekter og en samlet masterplan for den to-årige transformationsproces blev etableret.

Resultatet blev et validt programgrundlag i form af governancestruktur, gevinstdiagram, projektkatalog med PID’er og en masterplan for det videre arbejde.