Vi er i nextpuzzle optaget af, at enhver strategi skal omsættes til levende initiativer i organisationen frem for at være et dødt dokument – og vi ved, hvad det kræver.

HMNs direktion ønskede bistand til at fastlægge en langsigtet udviklingskurs for virksomheden, som både skulle omfatte virksomhedens kommercielle gashandelsaktiviteter og netdriftsaktiteter.

Med henblik på udviklingen af en ny vision og strategiske målsætninger samt nye værdier bistod nextpuzzle HMNs direktion med at gennemføre en strategiproces.

nextpuzzles bistand involverede bl.a. planlægning, facilitering og dokumentation af en række strategiworkshops med henholdsvis direktørkredsen og mellemlederne. Strategikortmetoden blev anvendt og projektet resulterede i et samlet strategikort med tilhørende strategiske mål og kritiske succesfaktorer for HMN som samlet koncern. Som led i strategiprocessen bistod nextpuzzle med gennemførelse af en interessentanalyse, en kundetilfredshedsanalyse og en værdikædeanalyse, som var grundlaget for udarbejdelsen af en SWOT-analyse.  

Processen blev designet ud fra en tillidsbaseret tilgang og involverede alle HMNs ledelsesniveauer, nøglemedarbejdere og tillidsrepræsentanter for at skabe opbakning til strategien og implementeringen.

Ved hjælp af det udarbejdede strategikort fastlagde HMN 12 prioriterede tværgående koncernprojekter samt identificerede nye værdier med afsæt i HMNs mission om at være kundernes selskab.