Kontaktinformationer
+45 41 11 67 01

Nikolaj er studerende på kandidatuddannelsen i statskundskab ved Københavns Universitet med særlig interesse for studiet af offentlige organisationer.

Nikolaj har indgående kendskab til processer og arbejdsgange i centraladministrationen fra sin ansættelse som bachelorfuldmægtig i Beskæftigelsesministeriets departementschefsekretariat. Her har han assisteret departementschefens daglige arbejde og været engageret i departementets processtyring. I Beskæftigelsesministeriet har Nikolaj desuden stiftet bekendtskab med politikudvikling, tidsstyring og samspillet mellem offentlige organisationer. Nikolaj har gode analytiske kompetencer og har arbejdet med såvel kvantitativ som kvalitativ dataindsamling. Fra ansættelse i Muskelsvindfonden har Nikolaj desuden praktisk erfaring med at udføre spørgeskemaundersøgelser og med at formidle resultaterne heraf.

Fritiden bruger Nikolaj gerne på at være aktiv med enten løb, fodbold eller med at finde nye ruter til kajakroning i Københavns kanaler. Nikolaj er desuden vild med at rejse og har altid øje på næste mulige destination.