Kontaktinformationer
+45 23 92 20 42

Jacob har gennem statskundskabsstudiet ved Københavns Universitet tilegnet sig indgående kendskab til den offentlige sektor og studiet af organisationer.

Jacob har været ansat i Socialstyrelsen og har her fået praktisk erfaring med projekthåndtering, implementering og gevinstrealisering. Jacob er stærk analytisk og har erfaring med både kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og analyse bl.a. fra sin ansættelse i FOAs analyseenhed, hvor han arbejdede med at udføre omfattende analyser  af offentligt ansattes arbejdsforhold og med at formidle resultaterne heraf. Desuden har Jacob tilegnet sig både teoretisk og praktisk viden om det danske interessegruppesystem.

Jacob har undervist i faget National Forvaltning ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og er ansat som ekstern lektor samme sted. Herigennem har Jacob tilegnet sig erfaring med formidling af såvel empirisk som teoretisk stof. 

I fritiden fylder musik det meste for Jacob. Jacob synger i en barbershopkvartet og er involveret i en række forskellige andre projekter, hvor musikken er i fokus.