Kontaktinformationer
+ 45 60 60 31 89

Cecilie er uddannet cand.scient.pol og har derigennem et indgående kendskab til den offentlige sektor og samfundsmæssige problemstillinger.

Cecilie har erfaring med organisationsudvikling for flere typer politisk styrede organisationer, herunder gennemført interessentanalyser og faciliteret større strategiprocesser. Cecilie har som konsulent endvidere beskæftiget sig med projekt- og programstyring og har praktisk erfaring med digitalisering af den offentlige sektor gennem hendes tidligere ansættelse i Ministeriernes Projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen. Cecilie er desuden en dygtig formidler og har bl.a. udarbejdet kommunikation til beslutningstagere, organisationsanalyser, mv. Cecilies kommunikative kompetencer er suppleret med en tillægsuddannelse i journalistisk formidling.

Ud over erfaringer med arbejdet i den offentlige sektor, har Cecilie tilegnet sig stærke analytiske og kommunikative kompetencer gennem tidligere ansættelser hos Ugebrevet A4, Folkekirkens Nødhjælp, Radikal Ungdom og som frivillig i Red Barnet Ungdoms eksterne kommunikationsafdeling. Cecilie har beskæftiget sig med et bredt spektrum af fagområder, bl.a. arbejdsmarkedspolitik, klimapolitik, lobbyisme og digitalisering af den offentlige sektor. Cecilies særlige kompetence er at danne sig hurtig overblik over nye fagområder og samtidig bevare det analytiske overblik.

I sin fritid bruger Cecilie tiden på at synge, spille klaver og vinterbade.